You dont have javascript enabled! Please enable it!

めいめい 原稿用紙 貴重品 Nghĩa là gì めいめい げんこうようし きちょうひん

めいめい 原稿用紙 貴重品 Nghĩa là gì めいめい げんこうようし きちょうひん

めいめい 稿 Nghĩa là gì めいめい げんこうようし きちょうひん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : めいめい 稿

めいめい

Cách đọc : めいめい
Ý nghĩa : từng người
Ví dụ :
はめいめいってください。
Từng người một hãy nộp phí giao thông đường bộ.

原稿用紙

Cách đọc : げんこうようし
Ý nghĩa : giấy để viết chữ Nhật, bản gốc
Ví dụ :
くのに稿使ったの。
Tôi đã dùng giấy viết chữ Nhật để viết bài tập làm văn.

貴重品

Cách đọc : きちょうひん
Ý nghĩa : vật phẩm quý báu
Ví dụ :
っていてください。
Hãy tự bảo quản tài sản giá trị của bản thân.

Trên đây là nội dung bài viết : めいめい 稿 Nghĩa là gì めいめい げんこうようし きちょうひん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: