You dont have javascript enabled! Please enable it!

めでたい 鐘 捜す Nghĩa là gì めでたい かね さがす

めでたい 鐘 捜す Nghĩa là gì めでたい かね さがす

めでたい  鐘  捜す  Nghĩa là gì めでたい かね さがす
めでたい 鐘 捜す Nghĩa là gì めでたい かね さがす. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : めでたい 鐘 捜す

めでたい

Cách đọc : めでたい
Ý nghĩa : đáng mừng
Ví dụ :
それはめでたいことだ。
Việc này thật đáng mừng.

Cách đọc : かね
Ý nghĩa : cái chuông
Ví dụ :
この鐘のはとてもきれいですね。
Tiếng của cái chuông này thật là hay.

捜す

Cách đọc : さがす
Ý nghĩa : tìm kiếm
Ví dụ :
がそのを捜しているの。
Chẳng phải cảnh sát đang tìm kiếm anh ta hay sao?

Trên đây là nội dung bài viết : めでたい 鐘 捜す Nghĩa là gì めでたい かね さがす. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: