You dont have javascript enabled! Please enable it!

オルガン 貸し 縫う Nghĩa là gì オルガン かし ぬう

オルガン 貸し 縫う Nghĩa là gì オルガン かし ぬう

オルガン し 縫う Nghĩa là gì オルガン かし ぬう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : オルガン し 縫う

オルガン

Cách đọc : オルガン
Ý nghĩa : đàn oocgan
Ví dụ :
僕たちはオルガンにわせてったんだ。
Chúng tôi hát vang bài thánh ca theo tiếng đàn oocgan.

貸し

Cách đọc : かし
Ý nghĩa : cho vay, cho mượn
Ví dụ :
にはしがあるの。
Tôi có cho anh ấy vay nợ

縫う

Cách đọc : ぬう
Ý nghĩa : may vá
Ví dụ :
のスカートを縫ったんだ。
Cô ấy đã may cho đứa con một cái váy.

Trên đây là nội dung bài viết : オルガン し 縫う Nghĩa là gì オルガン かし ぬう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: