You dont have javascript enabled! Please enable it!

コーラ トイレットペーパー 乗り換え Nghĩa là gì ?コーラ トイレットペーパー のりかえ

コーラ トイレットペーパー 乗り換え Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

コーラ トイレットペーパー 乗り換え Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
コーラ トイレットペーパー え Nghĩa là gì ?コーラ トイレットペーパー のりかえ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : コーラ トイレットペーパー

コーラ

Cách đọc : コーラ
Ý nghĩa : cô ca cô la
Ví dụ :
はコーラがきだ。
Anh trai tôi thích cô ca cô la

トイレットペーパー

Cách đọc : トイレットペーパー
Ý nghĩa : giấy vệ sinh
Ví dụ :
トイレットペーパーをしました。
Tôi đã thay giấy vệ sinh

乗り換え

Cách đọc : のりかえ
Ý nghĩa : chuyển xe
Ví dụ :
えです。
Tại ga tiếp theo tôi sẽ chuyển xe

Trên đây là nội dung bài viết : コーラ トイレットペーパー え Nghĩa là gì ?コーラ トイレットペーパー のりかえ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: