You dont have javascript enabled! Please enable it!

ジュース ゼロ 朝刊 Nghĩa là gì ?ジュース jyu-su ゼロ zero ちゅうかん chuukan

ジュース ゼロ 朝刊 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

ジュース ゼロ 朝刊 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ジュース ゼロ Nghĩa là gì ?ジュース jyu-su ゼロ zero ちゅうかん chuukan. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ジュース ゼロ

ジュース

Cách đọc : ジュース jyu-su
Ý nghĩa : nước hoa quả
Ví dụ :
このジュースはすぎる。
がジュースをしがっています。
Món nước hoa quả này quá ngọt
Trẻ con muốn uống nước ngọt

ゼロ

Cách đọc : ゼロ zero
Ý nghĩa : zero, 0
Ví dụ :
はゼロです。
Số tai nạn giao thông ngày hôm nay là 0 vụ

朝刊

Cách đọc : ちゅうかん chuukan
Ý nghĩa : báo sáng
Ví dụ :
があった。
Có 1 bài báo thú vị trong báo sáng hôm nay

Trên đây là nội dung bài viết : ジュース ゼロ Nghĩa là gì ?ジュース jyu-su ゼロ zero ちゅうかん chuukan. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: