You dont have javascript enabled! Please enable it!

ノック 休養 綱 Nghĩa là gì ノック きゅうよう つな

ノック 休養 綱 Nghĩa là gì ノック きゅうよう つな

ノック  休養  綱  Nghĩa là gì ノック きゅうよう つな
ノック 養 綱 Nghĩa là gì ノック きゅうよう つな. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ノック 養 綱

ノック

Cách đọc : ノック
Ý nghĩa : sự gõ cửa
Ví dụ :
るときはドアをノックしてください。
Khi vào làm ơn hãy gõ cửa!

休養

Cách đọc : きゅうよう
Ý nghĩa : nghỉ dưỡng
Ví dụ :
です。
Bây giờ cô ấy đang nghỉ dưỡng.

Cách đọc : つな
Ý nghĩa : dây thừng
Ví dụ :
この綱は径20cmあるそうです。
Sợi dây thừng này có đường kính khoảng 20 cm.

Trên đây là nội dung bài viết : ノック 養 綱 Nghĩa là gì ノック きゅうよう つな. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: