You dont have javascript enabled! Please enable it!

ハード 幅広い つなぐ Nghĩa là gì ハード はばひろい つなぐ

ハード 幅広い つなぐ Nghĩa là gì ハード はばひろい つなぐ

ハード 幅い つなぐ Nghĩa là gì ハード はばひろい つなぐ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ハード 幅い つなぐ

ハード

Cách đọc : ハード
Ý nghĩa : vất vả, khó khăn
Ví dụ :
がかなりハードです。
Gần đây, công việc của tôi khá là vất vả.

幅広い

Cách đọc : はばひろい
Ý nghĩa : rộng rãi
Ví dụ :
は幅識をっています。
Anh ấy hiểu biết rất rộng.

つなぐ

Cách đọc : つなぐ
Ý nghĩa : buộc vào, kết nối
Ví dụ :
インターネットはをつなぎますね。
Internet kết nối mọi người trên thế giới với nhau.

Trên đây là nội dung bài viết : ハード 幅い つなぐ Nghĩa là gì ハード はばひろい つなぐ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: