You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

tình yêu, tình cảm, không liên quan, diện mạo bề ngoài tiếng Nhật là gì ?

tình yêu, tình cảm, không liên quan, diện mạo bề ngoài tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tình yêu, tình cảm, không liên quan, diện mạo bề ngoài tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
tình yêu, tình cảm, không liên quan, diện mạo bề ngoài tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tình yêu, tình cảm không liên quan diện mạo bề ngoài

tình yêu, tình cảm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : あいじょう
Ví dụ :
Trẻ con cần nhiều tình cảm
はたくさんのです。

không liên quan

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : よけい
Ví dụ :
không được nói lung tung
なことをってはだめよ。

diện mạo bề ngoài

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かっこう
Ví dụ :
tớ vừa gặp một ảnh rất là bảnh đó nhé
のいいったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : tình yêu, tình cảm, không liên quan, diện mạo bề ngoài tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: