đại sứ, cảm kích, đầu đề tiếng Nhật là gì ?

đại sứ, cảm kích, đầu đề tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đại sứ, cảm kích, đầu đề tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
đại sứ, cảm kích, đầu đề tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đại sứ cảm kích đầu đề

đại sứ

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 大使
Cách đọc : たいし
Ví dụ :
trước kia anh ta là đại sứ của Đức
彼は昔、ドイツの大使でした。       かれはむかし、ドイツのたいしでした。

cảm kích

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 感激
Cách đọc : かんげき
Ví dụ :
vì cảm kích mà tôi đã khóc
感激して泣いてしまいました。       かんげきしてないてしまいました。

đầu đề

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 見出し
Cách đọc : みだし
Ví dụ :
đầu đề bài báo thu hút sự chú ý của anh ta
新聞の見出しが彼の目を引いたんだ。   しんぶんのみだしがかれのめをひいたんだ。 

Trên đây là nội dung bài viết : đại sứ, cảm kích, đầu đề tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: