đi quanh, thu hoạch, ghét, không thích tiếng Nhật là gì ?

đi quanh, thu hoạch, ghét, không thích tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đi quanh, thu hoạch, ghét, không thích tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
đi quanh, thu hoạch, ghét, không thích tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đi quanh thu hoạch ghét, không thích

đi quanh

Nghĩa tiếng Nhật () : 巡る
Cách đọc : めぐる
Ví dụ :
Từ mai tôi sẽ đi ru lịch quanh suối nước nóng
から泉を巡るます。

thu hoạch

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゅうかく
Ví dụ :
Việc thu hoạch lúa đã bắt đầu rồi nhỉ
穫がまったね。

ghét, không thích

Nghĩa tiếng Nhật () : 嫌う
Cách đọc : きらう
Ví dụ :
Bố tôi rất ghét giờ tan tầm
はラッシュアワーを嫌っています。

Trên đây là nội dung bài viết : đi quanh, thu hoạch, ghét, không thích tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :