You dont have javascript enabled! Please enable it!

hạt, hột, ban đêm, dừng, stop tiếng Nhật là gì ?

hạt, hột, ban đêm, dừng, stop tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hạt, hột, ban đêm, dừng, stop tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
hạt, hột, ban đêm, dừng, stop tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hạt, hột ban đêm dừng, stop

hạt, hột

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : つぶ
Ví dụ :
Đữa trẻ đó đang chảy nước mắt (thành giọt lớn)
そのを浮かべていたの。

ban đêm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : やかん
Ví dụ :
hãy vào từ cửa sau vào ban đêm
からってください。

dừng, stop

Nghĩa tiếng Nhật () : ストップ
Cách đọc : ストップ
Ví dụ :
Hãy tạm dừng ở đây
ここでいったんストップしてください。

Trên đây là nội dung bài viết : hạt, hột, ban đêm, dừng, stop tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: