You dont have javascript enabled! Please enable it!

trí thông minh, tâm hồn và thể chất, hôm qua (cách nói lịch sự) tiếng Nhật là gì ?

trí thông minh, tâm hồn và thể chất, hôm qua (cách nói lịch sự) tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trí thông minh, tâm hồn và thể chất, hôm qua (cách nói lịch sự) tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
trí thông minh, tâm hồn và thể chất, hôm qua (cách nói lịch sự) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trí thông minh tâm hồn và thể chất hôm qua (cách nói lịch sự)

trí thông minh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ちのう
Ví dụ :
đứa trẻ đó có vẻ rất thông minh
あのはとてもいそうです。

tâm hồn và thể chất

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しんしん
Ví dụ :
tôi cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần rồi
れていました。

hôm qua (cách nói lịch sự)

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いっさくじつ
Ví dụ :
ngày hôm qua tôi đã gọi cho ngài
、おげました。

Trên đây là nội dung bài viết : trí thông minh, tâm hồn và thể chất, hôm qua (cách nói lịch sự) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: