You dont have javascript enabled! Please enable it!

giống như, rơi, trang phục tiếng Nhật là gì ?

giống như, rơi, trang phục tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

giống như, rơi, trang phục tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
giống như, rơi, trang phục tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : giống như rơi trang phục

giống như

Nghĩa tiếng Nhật () : しい
Cách đọc : ひとしい
Ví dụ :
Tôi gần như là không biết gì về chứng khoán
は株の識がないにしいです。

rơi

Nghĩa tiếng Nhật () : 散る
Cách đọc : ちる
Ví dụ :
vì gió thổi mà hoa anh đào đang rụng
で桜のが散ってるね。

trang phục

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふくそう
Ví dụ :
trong bữa tiệc này trang phục bình thường cũng được chấp nhận
そのパーティーはカジュアルなです。

Trên đây là nội dung bài viết : giống như, rơi, trang phục tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: