You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

gọi ra, hỗn tạp, vượt qua, vượt quá tiếng Nhật là gì ?

gọi ra, hỗn tạp, vượt qua, vượt quá tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

gọi ra, hỗn tạp, vượt qua, vượt quá tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
gọi ra, hỗn tạp, vượt qua, vượt quá tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : gọi ra hỗn tạp vượt qua, vượt quá

gọi ra

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : よびだす
Ví dụ :
bố mẹ tôi bị nhà trường gọi lên
されたんだ。

hỗn tạp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こんざつ
Ví dụ :
hôm nay khu thương mại đã trở nên rất hỗn loạn đấy
はデパートがしていたよ。

vượt qua, vượt quá

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こす
Ví dụ :
Mức nóng đã vượt qua đỉnh rồi đó
さは峠をしたね。

Trên đây là nội dung bài viết : gọi ra, hỗn tạp, vượt qua, vượt quá tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: