You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

cửa chớp, đặc sản, đồng bằng tiếng Nhật là gì ?

cửa chớp, đặc sản, đồng bằng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cửa chớp, đặc sản, đồng bằng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
cửa chớp, đặc sản, đồng bằng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cửa chớp đặc sản đồng bằng

cửa chớp

Nghĩa tiếng Nhật () : シャッター
Cách đọc : シャッター
Ví dụ :
khi ấn cái nút tròn thì cửa chớp sẽ đóng lại
いボタンをすとシャッターがまります。

đặc sản

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : めいぶつ
Ví dụ :
nho là đặc sản của thành phố này
このはぶどうです。

đồng bằng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : へいや
Ví dụ :
cả vùng đồng bằng rộng lớn đã bị che phủ bởi tuyết trắng xoá
でした。

Trên đây là nội dung bài viết : cửa chớp, đặc sản, đồng bằng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: