You dont have javascript enabled! Please enable it!

làm phát ra tiếng kêu, dồn đọng lại, bạn tốt nhất tiếng Nhật là gì ?

làm phát ra tiếng kêu, dồn đọng lại, bạn tốt nhất tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

làm phát ra tiếng kêu, dồn đọng lại, bạn tốt nhất tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
làm phát ra tiếng kêu, dồn đọng lại, bạn tốt nhất tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : làm phát ra tiếng kêu dồn đọng lại bạn tốt nhất

làm phát ra tiếng kêu

Nghĩa tiếng Nhật () : らす
Cách đọc : ならす
Ví dụ :
Ông sư làm cho cái chuông kêu (gõ chuông)
お坊さんが鐘をらしていますね。

dồn đọng lại

Nghĩa tiếng Nhật () : たまる
Cách đọc : たまる
Ví dụ :
anh ta đang bị stress nặng
はストレスがたまっているの。

bạn tốt nhất

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しんゆう
Ví dụ :
anh ấy là người bạn thân nhất của tôi
です。

Trên đây là nội dung bài viết : làm phát ra tiếng kêu, dồn đọng lại, bạn tốt nhất tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: