sự tiến bộ, sự tiến triển, bổ sung, thêm vào, chúc mừng tiếng Nhật là gì ?

sự tiến bộ, sự tiến triển, bổ sung, thêm vào, chúc mừng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự tiến bộ, sự tiến triển, bổ sung, thêm vào, chúc mừng tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
sự tiến bộ, sự tiến triển, bổ sung, thêm vào, chúc mừng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự tiến bộ, sự tiến triển bổ sung, thêm vào chúc mừng

sự tiến bộ, sự tiến triển

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じょうたつ
Ví dụ :
chỉ trong một thời gian ngắn mà bạn tiến bộ nhanh nhỉ
にずいぶんしましたね。

bổ sung, thêm vào

Nghĩa tiếng Nhật () : 補う
Cách đọc : おぎなう
Ví dụ :
Hãy bổ xung đầy đủ lượng nước trong mùa hè
に補いましょう。

chúc mừng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いわう
Ví dụ :
cả gia đình đã chúc mừng anh ta thi đậu
ったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : sự tiến bộ, sự tiến triển, bổ sung, thêm vào, chúc mừng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: