tên trộm, tiếp sau, tiếp theo, bán đảo tiếng Nhật là gì ?

tên trộm, tiếp sau, tiếp theo, bán đảo tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tên trộm, tiếp sau, tiếp theo, bán đảo tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
tên trộm, tiếp sau, tiếp theo, bán đảo tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tên trộm tiếp sau, tiếp theo bán đảo

tên trộm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ごうとう
Ví dụ :
tên trộm đã bị camera ghi hình lại
盗がカメラにっていました。

tiếp sau, tiếp theo

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : つぐ
Ví dụ :
anh ta là người đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thành tích
はトップに績でした。

bán đảo

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はんとう
Ví dụ :
cơn bão đã đi qua bán đảo này
がそのしたの。

Trên đây là nội dung bài viết : tên trộm, tiếp sau, tiếp theo, bán đảo tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :