You dont have javascript enabled! Please enable it!

nơi sản xuất, nảy ra, mọc, phu nhân, vợ tiếng Nhật là gì ?

nơi sản xuất, nảy ra, mọc, phu nhân, vợ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nơi sản xuất, nảy ra, mọc, phu nhân, vợ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
nơi sản xuất, nảy ra, mọc, phu nhân, vợ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nơi sản xuất nảy ra, mọc phu nhân, vợ

nơi sản xuất

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さんち
Ví dụ :
vùng đó là nơi sản xuất trà
そのはおです。

nảy ra, mọc

Nghĩa tiếng Nhật () : える
Cách đọc : はえる
Ví dụ :
con trai tôi đã mọc răng mới
しいえました。

phu nhân, vợ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふじん
Ví dụ :
phu nhân ngài Smith đã có mặt ở đó
スミスがいらっしゃいました。

Trên đây là nội dung bài viết : nơi sản xuất, nảy ra, mọc, phu nhân, vợ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: