You dont have javascript enabled! Please enable it!

bát sứ, độ sắc, làm hỏng, đập nát tiếng Nhật là gì ?

bát sứ, độ sắc, làm hỏng, đập nát tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bát sứ, độ sắc, làm hỏng, đập nát tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
bát sứ, độ sắc, làm hỏng, đập nát tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bát sứ độ sắc làm hỏng, đập nát

bát sứ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : どんぶり
Ví dụ :
anh ấy đã ăn cơm bằng bát sứ đó
はごを丼でべたよ。

độ sắc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きれ
Ví dụ :
Con dao phay này sắc thật
この丁はれがいな。

làm hỏng, đập nát

Nghĩa tiếng Nhật () : 潰す
Cách đọc : つぶす
Ví dụ :
Hãy làm bẹp cái chai nhựa rồi vứt đi nào
ペットボトルは潰しててましょう。

Trên đây là nội dung bài viết : bát sứ, độ sắc, làm hỏng, đập nát tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: