You dont have javascript enabled! Please enable it!

địa danh, chất lỏng, động từ tiếng Nhật là gì ?

địa danh, chất lỏng, động từ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

địa danh, chất lỏng, động từ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
địa danh, chất lỏng, động từ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : địa danh chất lỏng động từ

địa danh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ちめい
Ví dụ :
tôi chưa hề nghe đến tên địa danh đó
そのいたことがないな。

chất lỏng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : えきたい
Ví dụ :
tôi đang sử dụng bột giặt dạng lỏng để giặt quần áo
に液剤を使っています。

động từ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : どうし
Ví dụ :
ăn là động từ
べる」はです。

Trên đây là nội dung bài viết : địa danh, chất lỏng, động từ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: