You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

tiếng địa phương, phương ngữ, hiếm có, ít có, anh em sinh đôi tiếng Nhật là gì ?

tiếng địa phương, phương ngữ, hiếm có, ít có, anh em sinh đôi tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tiếng địa phương, phương ngữ, hiếm có, ít có, anh em sinh đôi tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tiếng địa phương, phương ngữ, hiếm có, ít có, anh em sinh đôi tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tiếng địa phương, phương ngữ hiếm có, ít có anh em sinh đôi

tiếng địa phương, phương ngữ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほうげん
Ví dụ :
anh ta nói tiếng địa phương
します。

hiếm có, ít có

Nghĩa tiếng Nhật () : まれ
Cách đọc : まれ
Ví dụ :
anh ta hiếm khi xin nghỉ làm
むのはまれです。

anh em sinh đôi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふたご
Ví dụ :
bạn tới sinh đôi đấy
に双まれたよ。

Trên đây là nội dung bài viết : tiếng địa phương, phương ngữ, hiếm có, ít có, anh em sinh đôi tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: