You dont have javascript enabled! Please enable it!

trung tâm thành phố, vĩnh cửu, hẹn hò tiếng Nhật là gì ?

trung tâm thành phố, vĩnh cửu, hẹn hò tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trung tâm thành phố, vĩnh cửu, hẹn hò tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
trung tâm thành phố, vĩnh cửu, hẹn hò tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trung tâm thành phố vĩnh cửu hẹn hò

trung tâm thành phố

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : としん
Ví dụ :
anh ấy đang sống trong trung tâm thành phố
んでいます。

vĩnh cửu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : えいきゅう
Ví dụ :
anh ta đã thành người vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa rồi
は永らぬとなったのよ。

hẹn hò

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうさい
Ví dụ :
anh ta đã từng hẹn hò với một người mẫu đấy
はモデルとしていたんだ。

Trên đây là nội dung bài viết : trung tâm thành phố, vĩnh cửu, hẹn hò tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: