You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

十字路 びっしょり だぶだぶ Nghĩa là gì ?じゅうじろ びっしょり だぶだぶ

十字路 びっしょり だぶだぶ Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

十字路 びっしょり だぶだぶ Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
びっしょり だぶだぶ Nghĩa là gì ?じゅうじろ びっしょり だぶだぶ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  びっしょり だぶだぶ

十字路

Cách đọc : じゅうじろ
Ý nghĩa : ngã tư
Ví dụ :
とバイクが衝したぞ。
Tại ngã tư, ô tô và xe máy đã đâm nhau

びっしょり

Cách đọc : びっしょり
Ý nghĩa : ướt sũng
Ví dụ :
してびっしょりです。
Vận động nên mồ hôi ra ướt sũng

だぶだぶ

Cách đọc : だぶだぶ
Ý nghĩa : rộng thùng thình
Ví dụ :
このぎてだぶだぶです。
Chiếc áo này to quá, rộng thùng thà thùng thình

Trên đây là nội dung bài viết : びっしょり だぶだぶ Nghĩa là gì ?じゅうじろ びっしょり だぶだぶ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: