đặc sắc, ra vào, dụng cụ tiếng Nhật là gì ?

đặc sắc, ra vào, dụng cụ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đặc sắc, ra vào, dụng cụ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
đặc sắc, ra vào, dụng cụ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đặc sắc ra vào dụng cụ

đặc sắc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : とくしょく
Ví dụ :
sự giáo dục của ngôi trường đó có rất nhiều điểm đặc sắc
そのがありますね。

ra vào

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : でいり
Ví dụ :
có rất nhiều người ra vào nhà anh ta
りがいね。

dụng cụ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きぐ
Ví dụ :
đây là thiết bị thể thao chuyên dụng
これはスポーツ施です。

Trên đây là nội dung bài viết : đặc sắc, ra vào, dụng cụ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: