You dont have javascript enabled! Please enable it!

bắt tay vào làm, nam bắc, bút lông tiếng Nhật là gì ?

bắt tay vào làm, nam bắc, bút lông tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bắt tay vào làm, nam bắc, bút lông tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
bắt tay vào làm, nam bắc, bút lông tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bắt tay vào làm nam bắc bút lông

bắt tay vào làm

Nghĩa tiếng Nhật () : 就く
Cách đọc : つく
Ví dụ :
từ giờ hãy bắt tay vào làm công viêc mới
からしいに就きます。

nam bắc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : なんぼく
Ví dụ :
dãy núi trải rộng theo chiều bắc nam
がっています。

bút lông

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふで
Ví dụ :
anh ta đã viết thư bằng bút lông
は筆でいたの。

Trên đây là nội dung bài viết : bắt tay vào làm, nam bắc, bút lông tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: