You dont have javascript enabled! Please enable it!

trọng lượng, đạo đức, trộn tiếng Nhật là gì ?

trọng lượng, đạo đức, trộn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trọng lượng, đạo đức, trộn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
trọng lượng, đạo đức, trộn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trọng lượng đạo đức trộn

trọng lượng tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じゅうりょう
Ví dụ :
chỗ hành lí khá nặng nhỉ
このはかなりのですね。

đạo đức tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : どうとく
Ví dụ :
tôi nghĩ bọn trẻ cần được dạy dỗ thật tử tế về đạo đức
には徳をきちんとえていきたいといます。

trộn tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () : ぜる
Cách đọc : まぜる
Ví dụ :
Hãy cho sữa chua vào cà ri và trộn thật kỹ vào
カレーにヨーグルトをれて、よくぜてください。

bất ngờ tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いがい
Ví dụ :
thật bất ngờ, anh ấy sống độc thân
にもは独です。

coi trọng tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じゅうし
Ví dụ :
Doanh nghiệp đó coi trọng bằng cấp (lý lịch học tập)
あの企では視されるよ。

y học tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いがく
Ví dụ :
Anh ấy đang học y học
んでいます。

Trên đây là nội dung bài viết : trọng lượng, đạo đức, trộn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: