You dont have javascript enabled! Please enable it!

nhà thơ, sương mù, rắc, vẩy tiếng Nhật là gì ?

nhà thơ, sương mù, rắc, vẩy tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nhà thơ, sương mù, rắc, vẩy tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
nhà thơ, sương mù, rắc, vẩy tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nhà thơ sương mù rắc, vẩy

nhà thơ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しじん
Ví dụ :
anh ta là một nhà thơ tài ba
れた詩です。

sương mù

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きり
Ví dụ :
Đó là đêm sương mù dày đặc
霧ののことでした。

rắc, vẩy

Nghĩa tiếng Nhật () : まく
Cách đọc : まく
Ví dụ :
Tôi đã rắc hạt giống hoa ra vườn
庭にをまきました。

Trên đây là nội dung bài viết : nhà thơ, sương mù, rắc, vẩy tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: