You dont have javascript enabled! Please enable it!

bắt đầu, mồi, cân, ngang như mặt nước tiếng Nhật là gì ?

bắt đầu, mồi, cân, ngang như mặt nước tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bắt đầu, mồi, cân, ngang như mặt nước tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
bắt đầu, mồi, cân, ngang như mặt nước tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bắt đầu mồi cân, ngang như mặt nước

bắt đầu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かいかい
Ví dụ :
hội thể thao sẽ bắt đầu lúc 9h
は9します。

mồi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : えさ
Ví dụ :
mỗi ngày tôi đều cho cá vàng ăn
にえさをやります。

cân, ngang như mặt nước

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : すいへい
Ví dụ :
Cái giá này không được cân nhỉ
この棚はになっていませんね。

Trên đây là nội dung bài viết : bắt đầu, mồi, cân, ngang như mặt nước tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: