You dont have javascript enabled! Please enable it!

lối đi, đồ ăn, thể dục tiếng Nhật là gì ?

lối đi, đồ ăn, thể dục tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

lối đi, đồ ăn, thể dục tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
lối đi, đồ ăn, thể dục tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lối đi đồ ăn thể dục

lối đi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : つうろ
Ví dụ :
phía bên phải lối đi có nhà vệ sinh đó
にトイレがありますよ。

đồ ăn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょくもつ
Ví dụ :
đối với con người thì nước uống quang trọng hơn là đồ ăn
にとってよりなの。

thể dục

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たいそう
Ví dụ :
anh trai tôi là vận động viên thể dục
です。

Trên đây là nội dung bài viết : lối đi, đồ ăn, thể dục tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: