You dont have javascript enabled! Please enable it!

trung niên, bất ngờ, lòe loẹt, màu mè tiếng Nhật là gì ?

trung niên, bất ngờ, lòe loẹt, màu mè tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trung niên, bất ngờ, lòe loẹt, màu mè tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
trung niên, bất ngờ, lòe loẹt, màu mè tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trung niên bất ngờ lòe loẹt, màu mè

trung niên

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ちゅうねん
Ví dụ :
Đây là bệnh tình rất hay gặp ở đàn ông trung niên
これは、によくられる症です。

bất ngờ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : あんがい
Ví dụ :
Anh ấy có thể là 1 người tốt không ngờ
いいかもしれない。

lòe loẹt, màu mè

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はで
Ví dụ :
Tôi đã bị ngã lăn kềnh trên đường tuyết
で派んでしまったの。

Trên đây là nội dung bài viết : trung niên, bất ngờ, lòe loẹt, màu mè tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: