bài xã luận, mầm, núi lửa tiếng Nhật là gì ?

bài xã luận, mầm, núi lửa tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bài xã luận, mầm, núi  lửa tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
bài xã luận, mầm, núi lửa tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bài xã luận mầm núi lửa

bài xã luận

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゃせつ
Ví dụ :
bài xã luận của tờ báo này hay nhi
このいね。

mầm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc :
Ví dụ :
mầm hoa tulip đã nảy ra rồi
チューリップの芽がました。

núi lửa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かざん
Ví dụ :
hôm qua núi lửa đã phun trào đấy
が爆したの。

Trên đây là nội dung bài viết : bài xã luận, mầm, núi lửa tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: