You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

song song, sự hài hước, chữ in tiếng Nhật là gì ?

song song, sự hài hước, chữ in tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

song song, sự hài hước, chữ in tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
song song, sự hài hước, chữ in tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : song song sự hài hước chữ in

song song

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : へいこう
Ví dụ :
hãy vẽ một đường thẳng song song với nó
いてください。

sự hài hước

Nghĩa tiếng Nhật () : ユーモア
Cách đọc : ユーモア
Ví dụ :
cô ấy có khiếu hài hước
はユーモアのセンスがあります。

chữ in

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かつじ
Ví dụ :
chữ in trên báo dễ đọc thật nhỉ
みやすくなったね。

Trên đây là nội dung bài viết : song song, sự hài hước, chữ in tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: