You dont have javascript enabled! Please enable it!

chạy điền kinh, trì hoãn, mỗi người tiếng Nhật là gì ?

chạy điền kinh, trì hoãn, mỗi người tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chạy điền kinh, trì hoãn, mỗi người tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
chạy điền kinh, trì hoãn, mỗi người tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chạy điền kinh trì hoãn mỗi người

chạy điền kinh

Nghĩa tiếng Nhật () : マラソン
Cách đọc : マラソン
Ví dụ :
anh ấy đã tham gia cuộc thi maraton
はマラソンにしたよ。

trì hoãn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : えんき
Ví dụ :
vì trời mưa mà hội thể thao đã bị trì hoãn
されました。

mỗi người

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かくじ
Ví dụ :
mỗi nguời hãy tự cầm rác của mình
ごみはってください。

Trên đây là nội dung bài viết : chạy điền kinh, trì hoãn, mỗi người tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: