You dont have javascript enabled! Please enable it!

vùng xung quanh, thuộc về, giá cao, đắt tiếng Nhật là gì ?

vùng xung quanh, thuộc về, giá cao, đắt tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

vùng xung quanh, thuộc về, giá cao, đắt tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
vùng xung quanh, thuộc về, giá cao, đắt tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : vùng xung quanh thuộc về giá cao, đắt

vùng xung quanh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まわり
Ví dụ :
hãy tập trung xung quanh thầy giáo
りにまってください。

thuộc về

Nghĩa tiếng Nhật () : 属する
Cách đọc : ぞくする
Ví dụ :
Tôi thuộc về dàn giao hưởng của thành phố
オーケストラに属しています。

giá cao, đắt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうか
Ví dụ :
cô ấy có một viên đá quý cao cấp
っているわ。

Trên đây là nội dung bài viết : vùng xung quanh, thuộc về, giá cao, đắt tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: