You dont have javascript enabled! Please enable it!

thợ lão luyện, nhìn lên, ngước lên, làm đầy, điền đầy tiếng Nhật là gì ?

thợ lão luyện, nhìn lên, ngước lên, làm đầy, điền đầy tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thợ lão luyện, nhìn lên, ngước lên, làm đầy, điền đầy tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
thợ lão luyện, nhìn lên, ngước lên, làm đầy, điền đầy tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thợ lão luyện nhìn lên, ngước lên làm đầy, điền đầy

thợ lão luyện

Nghĩa tiếng Nhật () : ベテラン
Cách đọc : ベテラン
Ví dụ :
ông ây là một lái xe lão luyện
はベテランのです。

nhìn lên, ngước lên

Nghĩa tiếng Nhật () : げる
Cách đọc : みあげる
Ví dụ :
tôi đã ngước nhìn lên trời
げたの。

làm đầy, điền đầy

Nghĩa tiếng Nhật () : 盛る
Cách đọc : もる
Ví dụ :
Hãy xới cơm đi (bầy cơm vào bát)
を盛ってください。

Trên đây là nội dung bài viết : thợ lão luyện, nhìn lên, ngước lên, làm đầy, điền đầy tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: