You dont have javascript enabled! Please enable it!

không trung, nổi điên (trở nên hoang dại), góc, xó tiếng Nhật là gì ?

không trung, nổi điên (trở nên hoang dại), góc, xó tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

không trung, nổi điên (trở nên hoang dại), góc, xó tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
không trung, nổi điên (trở nên hoang dại), góc, xó tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : không trung nổi điên (trở nên hoang dại) góc, xó

không trung

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : くうちゅう
Ví dụ :
đàn bướm đang bay trong không trung
ちょうちょうがっています。

nổi điên (trở nên hoang dại)

Nghĩa tiếng Nhật () : 荒れる
Cách đọc : あれる
Ví dụ :
vì bão đến mà cả rừng cả biển đều nổi loạn
も荒れています。

góc, xó

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : すみ
Ví dụ :
Ghế được xếp vào góc phòng
の隅に椅んであったの。

Trên đây là nội dung bài viết : không trung, nổi điên (trở nên hoang dại), góc, xó tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: