You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

vô số, khoảng cách, tóm lược tiếng Nhật là gì ?

vô số, khoảng cách, tóm lược tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

vô số, khoảng cách, tóm lược tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
vô số, khoảng cách, tóm lược tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : vô số khoảng cách tóm lược

vô số

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : むすう
Ví dụ :
trong vũ trụ có vô số ngôi sao
宇宙にはがあります。

khoảng cách

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かんかく
Ví dụ :
tàu điện chỉ còn cách 5′ nữa là đến rồi đấy
は5隔でますよ。

tóm lược

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ようし
Ví dụ :
tiếp theo đây sẽ là phần tóm lược của hội nghị
旨はのとおりです。

Trên đây là nội dung bài viết : vô số, khoảng cách, tóm lược tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: