You dont have javascript enabled! Please enable it!

bài diễn thuyết, thanh đao, than đá tiếng Nhật là gì ?

bài diễn thuyết, thanh đao, than đá tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bài diễn thuyết, thanh đao, than đá tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
bài diễn thuyết, thanh đao, than đá tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bài diễn thuyết thanh đao than đá

bài diễn thuyết

Nghĩa tiếng Nhật () : スピーチ
Cách đọc : スピーチ
Ví dụ :
Bài diễn thuyết của anh ta thật tuyệt với
のスピーチは素晴らしかった。

thanh đao

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かたな
Ví dụ :
tôi đã nhìn thấy kiếm nhật trong phim rồi
た。

than đá

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せきたん
Ví dụ :
Ở Koya có nút than đá
炭のがあります。

Trên đây là nội dung bài viết : bài diễn thuyết, thanh đao, than đá tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: