bánh gạo, kiểu đấu vật sumo của nhật, nghiêng, chéo tiếng Nhật là gì ?

bánh gạo, kiểu đấu vật sumo của nhật, nghiêng, chéo tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bánh gạo, kiểu đấu vật sumo của nhật, nghiêng, chéo tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
bánh gạo, kiểu đấu vật sumo của nhật, nghiêng, chéo tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bánh gạo kiểu đấu vật sumo của nhật nghiêng, chéo

bánh gạo

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : もち
Ví dụ :
bánh gạo được ăn vào dịp tết đấy
には餅をべますよ。

kiểu đấu vật sumo của nhật

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : すもう
Ví dụ :
những vận động viên sumo thường có thân thể rất to lớn nhỉ
りはたいていがとてもきいね。

nghiêng, chéo

Nghĩa tiếng Nhật () : 斜め
Cách đọc : ななめ
Ví dụ :
hãy vẽ một đường chéo ở đây
ここに斜めにいてください。

Trên đây là nội dung bài viết : bánh gạo, kiểu đấu vật sumo của nhật, nghiêng, chéo tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: