ấn tượng, khâm phục, cục, đồ đạc trong nhà tiếng Nhật là gì ?

ấn tượng, khâm phục, cục, đồ đạc trong nhà tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

ấn tượng, khâm phục, cục, đồ đạc trong nhà tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
ấn tượng, khâm phục, cục, đồ đạc trong nhà tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ấn tượng, khâm phục cục đồ đạc trong nhà

ấn tượng, khâm phục

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かんしん
Ví dụ :
Tôi thấy ấn tượng trước sức mạnh chịu đựng của anh ấy
の我慢さにはしました。

cục

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ちょう
Ví dụ :
Anh ấy làm trong văn phòng của huyện
庁でいています。

đồ đạc trong nhà

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かぐ
Ví dụ :
Tôi đã thay đổi sự bố trí đồ đạc trong nhà
えました。

Trên đây là nội dung bài viết : ấn tượng, khâm phục, cục, đồ đạc trong nhà tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :