hữu ích, có ý nghĩa, đuược giải quyết, quan hệ ngoại giao tiếng Nhật là gì ?

hữu ích, có ý nghĩa, đuược giải quyết, quan hệ ngoại giao tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hữu ích, có ý nghĩa, đuược giải quyết, quan hệ ngoại giao tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
hữu ích, có ý nghĩa, đuược giải quyết, quan hệ ngoại giao tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hữu ích, có ý nghĩa đuược giải quyết quan hệ ngoại giao

hữu ích, có ý nghĩa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ゆうえき
Ví dụ :
cuộc gặp và nói chuyện ngày hôm qua rất hữu ích
いは益でした。

đuược giải quyết

Nghĩa tiếng Nhật () : ける
Cách đọc : とける
Ví dụ :
cuôi cùng tôi cũng đã giải quyết được vấn đề nan giải đó
やっとしいけました。

quan hệ ngoại giao

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こっこう
Ví dụ :
chúng ta không có quan hệ ngoại giao với quốc gia đó
あのとはがない。

Trên đây là nội dung bài viết : hữu ích, có ý nghĩa, đuược giải quyết, quan hệ ngoại giao tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :