You dont have javascript enabled! Please enable it!

chuyển cuộc gọi, sắc mặt, vẻ mặt, món nợ tiếng Nhật là gì ?

chuyển cuộc gọi, sắc mặt, vẻ mặt, món nợ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chuyển cuộc gọi, sắc mặt, vẻ mặt, món nợ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
chuyển cuộc gọi, sắc mặt, vẻ mặt, món nợ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chuyển cuộc gọi sắc mặt, vẻ mặt món nợ

chuyển cuộc gọi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : とりつぐ
Ví dụ :
nếu có cuộc gọi hãy chuyển máy cho tôi
があったらいでください。

sắc mặt, vẻ mặt

Nghĩa tiếng Nhật () : つき
Cách đọc : かおつき
Ví dụ :
anh ta đã nói chuyện với vẻ mặt sợ hãi
つきでしたの。

món nợ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かり
Ví dụ :
món nợ này tôi nhất định trả lại
このりはします。

Trên đây là nội dung bài viết : chuyển cuộc gọi, sắc mặt, vẻ mặt, món nợ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: