You dont have javascript enabled! Please enable it!

khoa tai mũi, thành niên, thành người lớn, hầu hết, chủ yếu tiếng Nhật là gì ?

khoa tai mũi, thành niên, thành người lớn, hầu hết, chủ yếu tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

khoa tai mũi, thành niên, thành người lớn, hầu hết, chủ yếu tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
khoa tai mũi, thành niên, thành người lớn, hầu hết, chủ yếu tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : khoa tai mũi thành niên, thành người lớn hầu hết, chủ yếu

khoa tai mũi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じびか
Ví dụ :
Giờ tôi đang mắc bệnh liên quan tới khoa tai mũi
にかかっています。

thành niên, thành người lớn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せいねん
Ví dụ :
Khi trưởng thanh thì có thể làm hộ khẩu
になると独した籍をれます。

hầu hết, chủ yếu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たいがい
Ví dụ :
trong hầu hết mọi trường hợp bị cảm có thể chỉ cần ngủ là tự khỏi
概、邪はていればります。

Trên đây là nội dung bài viết : khoa tai mũi, thành niên, thành người lớn, hầu hết, chủ yếu tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: