You dont have javascript enabled! Please enable it!

trả trước, thanh toán trước, ví dụ, chế giễu, trêu trọc tiếng Nhật là gì ?

trả trước, thanh toán trước, ví dụ, chế giễu, trêu trọc tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trả trước, thanh toán trước, ví dụ, chế giễu, trêu trọc tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
trả trước, thanh toán trước, ví dụ, chế giễu, trêu trọc tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trả trước, thanh toán trước ví dụ chế giễu, trêu trọc

trả trước, thanh toán trước

Nghĩa tiếng Nhật () : える
Cách đọc : たてかえる
Ví dụ :
nếu không có tiền thì tôi sẽ thanh toán trước
がないならえておきます。

ví dụ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たとえ
Ví dụ :
sau khi nêu ví dụ thì câu chuyện trở nên dễ hiểu hơn
えを挙げるとかり易くなる。

chế giễu, trêu trọc

Nghĩa tiếng Nhật () : やかす
Cách đọc : ひやかす
Ví dụ :
bạn bè đã trêu chọc cặp đôi đó
はそのカップルをやかしたんだ。

Trên đây là nội dung bài viết : trả trước, thanh toán trước, ví dụ, chế giễu, trêu trọc tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: