You dont have javascript enabled! Please enable it!

quạt tròn, quạt giấy, có tính chủ quan, quan điểm nói trước công chúng tiếng Nhật là gì ?

quạt tròn, quạt giấy, có tính chủ quan, quan điểm nói trước công chúng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

quạt tròn, quạt giấy, có tính chủ quan, quan điểm nói trước công chúng tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
quạt tròn, quạt giấy, có tính chủ quan, quan điểm nói trước công chúng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : quạt tròn, quạt giấy có tính chủ quan quan điểm nói trước công chúng

quạt tròn, quạt giấy

Nghĩa tiếng Nhật () : うちわ
Cách đọc : うちわ
Ví dụ :
Bố đang phe phẩy quạt giấy
はうちわで扇いでいる。

có tính chủ quan

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゅかんてき
Ví dụ :
đó là ý kiến mang tính chủ quan
それはだ。

quan điểm nói trước công chúng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たてまえ
Ví dụ :
Điều thực muốn nói và điều thể hiện trước mọi người thường khác biệt nhiều
うことがい。

Trên đây là nội dung bài viết : quạt tròn, quạt giấy, có tính chủ quan, quan điểm nói trước công chúng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: