You dont have javascript enabled! Please enable it!

trồng (cây), nuôi (râu), hiệu quả, ảnh hưởng, anh dũng, can đảm tiếng Nhật là gì ?

trồng (cây), nuôi (râu), hiệu quả, ảnh hưởng, anh dũng, can đảm tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trồng (cây), nuôi (râu), hiệu quả, ảnh hưởng, anh dũng, can đảm tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
trồng (cây), nuôi (râu), hiệu quả, ảnh hưởng, anh dũng, can đảm tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trồng (cây), nuôi (râu) hiệu quả, ảnh hưởng anh dũng, can đảm

trồng (cây), nuôi (râu)

Nghĩa tiếng Nhật () : やす
Cách đọc : はやす
Ví dụ :
anh ta đang nuôi râu
はヒゲをやしています。

hiệu quả, ảnh hưởng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ききめ
Ví dụ :
Hiệu quả của loại thuốc này tuyệt vời lắm đó
このは素晴らしいの。

anh dũng, can đảm

Nghĩa tiếng Nhật () : 勇敢
Cách đọc : ゆうかん
Ví dụ :
cô ấy đã rất dũng cảm
はとても勇敢でした。

Trên đây là nội dung bài viết : trồng (cây), nuôi (râu), hiệu quả, ảnh hưởng, anh dũng, can đảm tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: