You dont have javascript enabled! Please enable it!

cận thị (thô tục), điều tra ban đầu, tên đầy đủ tiếng Nhật là gì ?

cận thị (thô tục), điều tra ban đầu, tên đầy đủ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cận thị (thô tục), điều tra ban đầu, tên đầy đủ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
cận thị (thô tục), điều tra ban đầu, tên đầy đủ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cận thị (thô tục) điều tra ban đầu tên đầy đủ

cận thị (thô tục)

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きんがん
Ví dụ :
cô ấy bị cận thị
眼です。

điều tra ban đầu

Nghĩa tiếng Nhật () : 調
Cách đọc : したしらべ
Ví dụ :
điều đầu tiên là hãy điều tra thật cẩn thận
まず第に、しっかり調べをしなさい。

tên đầy đủ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せいめい
Ví dụ :
hãy nói cho tôi biết tên đầy đủ của bạn
あなたのえてください。

Trên đây là nội dung bài viết : cận thị (thô tục), điều tra ban đầu, tên đầy đủ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: