You dont have javascript enabled! Please enable it!

phật giáo, đạo phật, không cần thiết, sự nghi ngờ tiếng Nhật là gì ?

phật giáo, đạo phật, không cần thiết, sự nghi ngờ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phật giáo, đạo phật, không cần thiết, sự nghi ngờ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
phật giáo, đạo phật, không cần thiết, sự nghi ngờ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phật giáo, đạo phật không cần thiết sự nghi ngờ

phật giáo, đạo phật

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぶっきょう
Ví dụ :
Đám tang thường được tổ chức theo nghi lễ Phật giáo
お葬うことがいです。

không cần thiết

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふよう
Ví dụ :
Tôi đã xử lý chiếc máy tính không dùng nữa
になったパソコンを処したんだ。

sự nghi ngờ

Nghĩa tiếng Nhật () : 疑い
Cách đọc : うたがい
Ví dụ :
anh ta bị nghi ngờ là ăn trộm
は盗みの疑いをかけられたの。

Trên đây là nội dung bài viết : phật giáo, đạo phật, không cần thiết, sự nghi ngờ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: