biên giới quốc gia, khoảng, tiếng cười tiếng Nhật là gì ?

biên giới quốc gia, khoảng, tiếng cười tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

biên giới quốc gia, khoảng, tiếng cười tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
biên giới quốc gia, khoảng, tiếng cười tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : biên giới quốc gia khoảng tiếng cười

biên giới quốc gia

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こっきょう
Ví dụ :
Ngay gần ngọn núi đó là biên giới
あののすぐくが境です。

khoảng

Nghĩa tiếng Nhật () : およそ
Cách đọc : およそ
Ví dụ :
Từ nhà tới ga khoảng 1 km
からまでおよそ1キロあります。

tiếng cười

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : わらい
Ví dụ :
Nhà đó không dứt tiếng cười
あのいがえないね。

Trên đây là nội dung bài viết : biên giới quốc gia, khoảng, tiếng cười tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :